کتاب دنیای دنیا

کتاب «دنیای دنیا» نوشته سلماعطاران، دومین رمان به چاپ رسیده این نویسنده است.

خلاصه

این داستان بلندی و پستی های راه مهاجرت از ایران را به رشته تحریر قرار می دهد. دنیا که زنی جوان است برای رسیدن به آرزوی دیرینه اش بدون اطلاع همسرش از ایران مهاجرت می کند. فرار و گریز دنیا از همسرش همراه با دشواری راه رسیدن به هدف نهایی اش داستان زیبایی را خلق کرده است.

41jfnmy4tgl-_sx330_bo1204203200_

شما می توانید این کتاب را از سایت آمازون کشور خودتان سفارش دهید.

   لینک را لمس کنید برای خرید از سایت آمازون

در زیر می توانید قسمتی از نظرات خواننده های این کتاب را بخوانید.

خرید

 

 

donya.PNG